2017. október 11. - Kismaros
Meghívó
Kismaros Község Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2017. október 16-án (hétfő) 17.00 órától együttes bizottsági ülést tart a Művelődési Házban.


Napirend:

1. Javaslat elismerések adományozására

2. Szociális tűzifa rendelet megalkotása

3. Társulási megállapodás módosítása

4. Civil szervezetek támogatása

5. Karácsonyi csomagok

6. Ciszterci Nővérek telekalakítási ügye

7. Ingatlan felajánlások

8. Téli síkosság mentesítés

Kismaros, 2017 október 11.


Moór Róbert sk.
PÜTB elnök

Burik Vilmosné sk. SZEB elnök

Haraszti Zsolt sk.
OKSB elnök