2017. október 10. - Kismaros
Elkészült Kismaros Arculati Kézikönyve
KÖZLEMÉNY

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és annak végrehajtására vonatkozó a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, továbbá a Kismaros község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadásáról szóló 6/2017 (IX. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Képviselő-testület elfogadta Kismaros Község Településképi Arculati Kézikönyvét, valamint megalkotta a Kismaros Község Településképi Rendeletét.

Köszönetemet fejezem ki minden közreműködőnek ezen jelentős dokumentumok elkészítése terén végzett munkáért. Mind a kézikönyv, mind pedig a rendelet folyamatos karbantartása érdekében kérem, hogy javaslataikkal segítsék a további munkát.

Kismaros, 2017. október 10.

Neubauer Rudolf
Kismaros község polgármestereA dokumentáció nyomtatott formában megtekinthető Kismaros Község Önkormányzat hivatalában, 2623 Kismaros Kossuth L. u. 22., vagy az alábbi linkekre kattintva letölthető: